Ung och aktiv i Mölndal

Kulturell sysselsättning
Mölndal är en stad att vara stolt över. Staden har en bred ungdomsverksamhet för alla åldrar. För de minsta erbjuds kurser inom hantverk såsom virkning, animation, bild, form, slöjd och skaparlust. Dessa kurser erbjuds årligen på Mölndals Kulturverkstad. Organisationen marknadsför sig som ett ”kreativt kulturcentra” och riktar sin verksamhet allra mest mot de unga i området.
Kommunen bygger vidare på att tillfredsställa de ungas intressen och erbjuder även Kulturskolan där kurser finns inom dans, instrument, sång och teknik med olika inriktningar. Också här tas man emot med öppna armar oavsett ålder. Från detta skapade Mölndals kommun 2010 ett samarbete inom Skagerrak/Kattegattområdet med kommuner från både Sverige, Danmark och Norge under namnet KRUt.
Projektet KRUt kommer att pågå till och med år 2013 och dess huvudsakliga syfte är att förbättra mångfalden, den digitala kompetensen och kunskaper inom entreprenörskap. Dessutom talar man mycket om att arbeta med funktionshindrade ungdomar och att utveckla konstnärer och artister. Många hoppas att samarbetena kommer att fortsätta även efter projektets färdigställande.

Mera fart i fritiden
När det kommer till mer fartfyllda aktiviteter inom sport och fritid har Mölndal precis som många andra samhällen flertalet sportföreningar och tävlande lag inom olika sporter. Bland annat finns ett framgångsrikt basketlag som kommer just från Mölndal och går under namnet Kvarnby Basket. Det som skiljer Mölndals sportliv från många andra områdens är de så kallade näridrottsplatserna. Det som kallas för en näridrottsplats är en anläggning öppen för allmänheten med syfte på spontan sport och lek. Även detta är ett steg i rätt riktning för kommunens ungdomssysselsättning.