Framtidskommunen Mölndal

En geografisk guldklimp
Mölndals kommun är Västra Götalands tredje största och kan skryta gott med sin geografiska placering. I närheten finns nämligen både västkustbandet, kulturella platser och betydande transportvägar som E6 och E20. Det allra viktigaste är bevarandet av landsbygdskänslan. Under de senaste seklen har Mölndal vuxit allt med och slagits ihop med andra områden. Från att tidigare varit en egen stad räknas Mölndal endast som en kommundel i Göteborg i dagsläget.
Mölndal är ett område med imponerande kulturarv och byggnader från många hundra år bevarade. Allteftersom området växer ihop med staden Göteborg kämpar invånarna med att behålla sin lantliga idyll och en bit av den känslan som kulturarvet en gång förde med sig.

Växande framtid
Bostäder likväl som skolor i alla nivåer och äldreomsorgen är stora satsningar inom kommunen. En kombination av det moderna och det ärvda är vad som gör just Mölndal så speciellt. Med många lockande inriktningar på gymnasieskolorna inom både yrkes- och studieförberedande områden i kombination med närheten till storstaden lyckas Mölndals utbildningssektor mycket väl. Här utbildas allt från dansare, skådespelare och samhällsvetare till barnskötare och psykologer.
I sin framtida utveckling önskar kommunen att locka nya invånare. För att lyckas med detta satsar de gott på de nyinflyttade. Tidningar såsom Nyinflyttad, Mölndalsguiden och Kommunfakta är lättillgängliga och inom den närmaste tiden planeras många nya bostäder att byggas i området.