Körkortsboken extramaterial

körkortsbokenDet är inte bara körkortsboken som kan vara användbar när du ska lära dig alla regler och annat omkring körkort. Upptill körkortsboken kan du köpa många olika tester och häften där du kan läsa mer ingående om de olika delarna. En del häften avslutas med ett test där du kan testa dig själv och se hur mycket du kan av just det kapitlet osv. Häften med tester kan vara bra för dig som lätt blir osäker när du väl sitter vid slutprovet. Eftersom om du känner att du klarat träningstesterna bra kan det hjälpa dig att känna dig säkrare vid själva slutprovet. De som känner sig säkra klarar sig oftast bra. När du vill ta till exempel BE-körtkort måste du ha en del extrabilagor till körkortsboken för att du ska kunna lära dig allt som ingår i teorin för BE-körtkort. Allt som står i körkortsboken gäller för alla typer av körkort mer eller mindre. Ett extra häfte som alltid medföljer till körkortsboken är häftet med vägmärken och vägmarkeringar. För några år sedan kunde man hitta allt som står i detta häfte längst bak i körkortsboken, men nu är det ändrat och allt står i ett externt häfte.