Vaccination i Stockholm, erbjudanden

Stockholm är en stad för vaccination. I Stockholm finns väldigt många platser som är till för bland annat vaccination, såsom vårdcentraler, sjukhus och enskilda kliniker. De allra flesta människor behöver någon gång i livet en vaccination och i Stockholm, där det bor mycket människor, är det därför viktigt med många platser att vända sig till när vaccination blir nödvändigt. De flesta vårdcentraler har erbjudanden för att göra det lättare för folk som vill vaccinera sig.

vaccination stockholmErbjudanden i Stockholm
De erbjudanden som finns när det gäller vaccination Stockholm är bland annat att de personer som ingår i en riskgrupp, det vill säga, gravida, kroniskt sjuka och personer som är över 65 år, får vaccineras gratis mot influensan i perioden oktober-februari. Ett annat ”erbjudande”, som kanske inte riktigt borde nämnas som erbjudande utan som rättighet är att de allra flesta barn vaccineras i skolan mot stelkramp. I tidig ålder vaccineras även barn mot kikhosta och polio.

Vissa vårdcentraler i Stockholm erbjuder drop in-tider för vaccination och i år har Stockholms vårdcentraler beslutat att det ska bli gratis för flickor och kvinnor upp till 18 år att vaccinera sig mot livmoderhalscancer, något som tidigare kostat.